Fév 232015
 

Vidéo, Karaoké :

Lyrics – pinyin sans les tons, caractères simplifiés, anglais :
http://www.jpopasia.com/lyrics/8941/she/zhong-guo-hua-chinese-language.html

Lyrics – Simplifiés, pinyin :
http://www.chinese-mp3.com/lyrics/19863.html

Lyrics – Mélange pinyin, simplifiés :
3y.uu456.com/bp-2168qeqcdd88d0d233d46a8q-1.html

Refrain :
全世界都在学中国话
孔夫子的话 越来越国际化
全世界都在讲中国话
我们说的话 让世界都认真听话

 Posted by at 20 h 08 min